REKISTERI SELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Päivitetty 24.5.2018

Rekisterin ylläpitävä yritys

Lillasti Oy
y-tunnus 2275271-3
Päivöläntie 24, 00730 Helsinki
Kiteentie 17B, 04410 Järvenpää
www.ronttosrouva.fi
info@ronttosrouva.fi

Rekisterin ylläpitäjä

Toimistusjohtaja
Saana Lampinen
saana.lampinen@ronttosrouva.fi

Rekisterin nimi

Tilauskanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tilauksien kohdentamiseen ja mahdollisesti markkinointitoimenpiteisiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisteri on kolmannen osapuolen ylläpitämä palvelin, johon Lillasti Oy:llä on käyttöoikeus. Tietoja säilytetään lain määrittelemissä puitteissa. Lillasti Oy ei luovuta mitään tietoja muille osapuolille.

Lillasti Oy säilyttää Lillasti Oy:lle tulleita työhakemuksia kolmannen osapuolelle tarjoamalla serverillä viiden (5) vuoden ajan. Tämän jälkeen hakemukset poistetaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia yksityishenkilöjen tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot (kotiosoite kotiinkuljetusta varten). Yrityksen tiimoilta Rönttösrouvan rekisteristä löytyvät yrityksen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta (kuluttajien ja yritysten itse antamina) Lillasti Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomake) tai yksityishenkilön tai yrityksen itse antamina.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lillasti Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain puitteissa. Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti ainoastaan Suomen sisällä.